Wejscie drugiego po zalaniu przez pierwszego.

Added: 2015-03-25